"Το Μέλλον"

Tι προσφέρουμε

Η εταιρεία μας πρωτοπόρος στο χώρο, είναι πιστοποιημένη για τη νήσο Κύθνο όσον αφορά την ανακύκλωση αδρανών υλικών που προέρχονται από απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, ανακαινίσεων, κατεδαφίσεων και γενικά από έργα του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

Δέχεται για συλλογή, διαλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση όλα τα παραπάνω απόβλητα.

 

Τα υλικά αυτά μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις μας όπου ζυγίζονται, επιθεωρούνται, διαχωρίζονται και αποθηκεύονται σε προσωρινούς χώρους αποθήκευσης. Με κατάλληλα μηχανήματα αφού επεξεργαστούν τα υλικά αυτά, δημιουργούνται εκ νέου (ανακυκλωμένα) αδρανή υλικά για χρήση σε οικοδομές, έργα οδοποιίας αλλά και συντηρήσεις  κήπων και χωραφιών.

Τα αδρανή υλικά που παράγονται όπως:

  • διαλεγμένη πέτρα
  • άμμος
  • γαρμπίλι
  • χαλίκι
  • σκύρο
  • 3ΑB
  • χώμα

Διατίθενται όλα προς πώληση σε ανταγωνιστικές τιμές!

Έτσι παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις, συμβάλλοντας στην αειφορία του νησιωτικού χώρου στον οποίο ζούμε και επιχειρούμε.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ

Site

xomatourgikakythnos.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

+30 6978155766